Socjalizm państwowy a anarchizm

Jeśli człowiek ma prawo rządzić samym sobą, każdy zewnętrzny rząd to tyrania. Stąd konieczność obalenia Państwa. Taka była logiczna konkluzja, którą musieli przyjąć Warren i Proudhon i która stała się fundamentalnym punktem ich filozofii politycznej. Tę właśnie doktrynę Proudhon nazwał Anarchizmem, słowem pochodzącym z greki i oznaczającym niekoniecznie brak porządku, jak się zwykło domniemywać, lecz brak władzy.
— fragment eBooka

Socjalizm państwowy a anarchizm

O Autorze

Benjamin Ricketson Tucker

Benjamin Ricketson Tucker

Amerykański anarchoindywidualista oraz redaktor i wydawca anarchistycznego periodyku „Liberty”.

Urodził się 1854 roku w Dartmouth. W latach 1870–1872 uczęszczał na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wtedy to zaczął interesować się anarchizmem.

Tucker znał dobrze kilka języków, dlatego zaczął tłumaczyć dzieła znanych europejskich anarchistów. Pierwszym przetłumaczonym przez niego tekstem było Co to jest własność? autorstwa Pierre-Josepha Proudhona. Tłumaczył także prace Michaiła Bakunina, Piotra Kropotkina, Victora Hugo, Nikołaja Czernyszewskiego i Lwa Tołstoja. Pisał w „The Word” oraz w „Radical Review”.

Określał anarchizm jako doktrynę opowiadającą się za tym, aby wszelkie sprawy dotyczące człowieka były podejmowane przez niego samego, bądź przez dobrowolnie zakładane stowarzyszenia, a państwo powinno zostać zlikwidowane.

źródło: Wikipedia

O artykule

Tekst został pierwotnie opublikowany w roku 1888, a dzięki bestsellerowej antologii The Anarchist Handbook Michaela Malice’a został ponownie przypomniany szerszej publiczności.

Tucker twierdził między innymi, że kiepska kondycja materialna amerykańskich robotników jest powodowana przez legalny monopol przejawiający się na czterech płaszczyznach:

1) monopol pieniężny,
2) monopol ziemi,
3) cło,
4) patenty.

Jego poglądy skupiały się na kontroli jaką państwo sprawowało w zakresie handlu oraz waluty. Twierdził, że odsetki i zysk są forma wyzysku, możliwą do realizowania poprzez zmonopolizowaną bankowość, która to utrzymywana była poprzez przymus. Tucker nazywał wszelkie odsetki i zysk „lichwą”, która miała być podstawą ucisku robotników.

Pobierz eBooka

eBooka można pobrać nieodpłatnie, ale zachęcamy do wpłacenia nawet symbolicznej darowizny, która pozwoli nam realizować więcej ciekawych projektów.

Informacje o tym, w jaki sposób można nas wspierać, znajdziesz tutaj.

PDF EPUB MOBI

Socjalizm państwowy a anarchizm

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o libertarianizmie?

Polecamy lekturę przygotowanego przez Stowarzyszenie Libertariańskie we współpracy z Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości oraz Instytutem Misesa Katalogu wiedzy na temat libertarianizmu.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze wzrostem zainteresowania ideą libertariańską, co przełożyło się na większą dostępność tekstów w języku polskim, traktujących o rozmaitych jego aspektach. Zdecydowaliśmy się nie tworzyć całego kursu od początku, co przy założonym przez nas stopniu szczegółowości zajęłoby kilka tomów i pochłonęło znacznie więcej zasobów niż obecnie posiadamy. Postawiliśmy na zebranie, usystematyzowanie i opatrzenie komentarzem już dostępnych tekstów tak, by umożliwić do nich dostęp szerszej publiczności.

Zobacz katalog

Nasze książki

Stowarzyszenie Libertariańskie to między innymi wydawnictwo i publikacje – wydajemy książki, artykuły, analizy, umożliwiamy publikowanie wolnościowcom, także w formie self-publishingu.

Do tej pory ukazały się wydane z naszym udziałem następujące książki:

W cieniu błękitnego orła

Jan Jakub Tyszkiewicz

Przeciw Państwu

Justin Raimondo
przekład: Jakub Wozinski

Jak zabłysnąć w swojej pierwszej pracy?

Jeffrey A. Tucker
przekład: Łukasz Frontczak

Występki to nie przestępstwa

Lysander Spooner
przekład: Patryk Wierzchoń

Wydawca

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób ceniących niezależność. Naszym celem jest promocja wolności i wartości libertariańskich.

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka. Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Libertariańskie

ul. Szmaragdowa 30
52-215 Wrocław
kontakt@slib.pl